Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức SEO.

Ghi nhớ bộ Thủ tiếng Trung siêu nhanh

Thảo luận trong 'Thông báo từ BQT' bắt đầu bởi truonghungphat2010, 5/7/17.

 1. truonghungphat2010
  Offline

  truonghungphat2010 Active Member
  • 6/11

  Bài viết:
  30
  Ghi nhớ bộ thủ tiếng trung siêu nhanh với Flashcard của Katchup:http://katchup.vn/
  Khi bạn luyện viết tiếng trung, dĩ nhiên bạn phải bắt đầu từ tập viết các nét của bộ thủ. Có bạn tập viết nhiểu lần rồi vẫn cứ quên, thậm chí còn nhầm lẫn giữa bộ nọ và bộ kia dẫn đến chán nản và bỏ cuộc khi học tiếng trung. Câu hỏi đặt ra là: Có cách nào ghi nhớ bộ thủ tiếng trung một cách nhanh nhất hay không?
  1-10 gồm các bộ thủ
  木 – 水 – 金
  火 – 土 – 月 – 日
  川 – 山 – 阜
  子 – 父 – 人 – 士
  宀 – 厂
  广 – 戶 – 門 – 里
  谷 – 穴
  夕 – 辰 – 羊 – 虍
  瓦 – 缶
  田 – 邑 – 尢 – 老
  1. MỘC (木) – cây, THỦY (水) – nước, KIM (金) – vàng
  2. HỎA (火) – lửa, THỔ (土) – đất, NGUYỆT (月)- trăng, NHẬT (日) – trời
  3. XUYÊN (川) – sông, SƠN (山) – núi, PHỤ (阜) – đồi
  4. TỬ (子) – con, PHỤ (父) – bố, NHÂN (人) – người, SỸ (士) – quan
  5. MIÊN (宀) – mái nhà, HÁN (厂) – sườn non
  6. NGHIỄM (广) – hiên, HỘ (戶) – cửa, cổng – MÔN (門), LÝ (里) – làng
  7. CỐC (谷)- thung lũng, HUYỆT (穴)- cái hang
  8. TỊCH (夕) – khuya, THẦN (辰) – sớm (4), Dê – DƯƠNG (羊), HỔ(虍) – hùm
  9. NGÕA (瓦) – ngói đất, PHẪU (缶) – sành nung
  10. Ruộng – ĐIỀN (田), thôn – ẤP 邑 (5), què – UÔNG (尢), LÃO(老) – già

  11-20 gồm 31 bộ thủ

  廴 – 辶
  勹 – 比 – 廾
  鳥 – 爪 – 飛
  足 – 面 – 手 – 頁
  髟 – 而
  牙 – 犬 – 牛 – 角
  弋 – 己
  瓜 – 韭 – 麻 – 竹
  行 – 走 – 車
  毛 – 肉 – 皮 – 骨
  11. DẪN 廴- đi gần, SƯỚC 辶 – đi xa
  12. BAO 勹 – ôm, TỶ 比 – sánh, CỦNG 廾 – là chắp tay
  13. ĐIỂU 鳥 – chim, TRẢO 爪 – vuốt, PHI 飛 – bay
  14. TÚC 足 – chân, DIỆN 面 – mặt, THỦ 手 – tay, HIỆT 頁 – đầu
  15. TIÊU 髟 là tóc, NHI 而là râu
  16. NHA 牙 – nanh, KHUYỂN 犬 – chó, NGƯU 牛- trâu, GIÁC 角 – sừng
  17. DỰC 弋 – cọc trâu, KỶ 己 – dây thừng
  18. QUA 瓜 – dưa, CỬU 韭 – hẹ, MA 麻 – vừng, TRÚC竹 – tre
  19. HÀNH 行 – đi, TẨU 走 – chạy, XA 車 – xe
  20. MAO 毛 – lông, NHỤC 肉 – thịt, Da 皮 – Bì, CỐT 骨 – xương.

  Câu 21-30 gồm 31 bộ:
  口 – 齒
  甘 – 鹵 – 長 – 高
  至 – 入
  匕 – 臼 – 刀 – 皿
  曰 – 立 – 言
  龍 – 魚 – 龜
  耒 – 黹
  玄 – 幺 – 糸 – 黃
  斤 – 石 – 寸
  二 – 八 – 方 – 十
  21. KHẨU (口) là miệng, Xỉ (齒) là răng
  22. Ngọt CAM (甘), mặn LỖ (鹵), dài TRƯỜNG (長), kiêu CAO (高)
  23. CHÍ (至) là đến, NHẬP (入) là vào
  24. BỈ (匕) môi, CỮU (臼) cối, ĐAO (刀) dao, MÃNH (皿) bồn
  25. VIẾT (曰) rằng, LẬP (立) đứng, lời NGÔN (言)
  26. LONG (龍) rồng, NGƯ (魚) cá, QUY (龜) con rùa rua`
  27. LỖI (耒) cày ruộng, TRỈ (黹) thêu thùa
  28. HUYỀN (玄) đen, YÊU (幺) nhỏ, MỊCH (糸) tơ, HOÀNG (黃) vàng
  29. CÂN (斤) rìu, THẠCH (石) đá, THỐN (寸) gang
  30. NHỊ (二) hai, BÁT (八) tám, PHƯƠNG (方) vuông, THẬP (十) mười

  Câu 31-40 Gồm 24 bộ
  女 – 儿
  見 – 目 – 彳

  癶 – 厶

  气 – 風 – 雨 – 齊
  鹿 – 馬 – 豕
  生 – 力 – 隶
  网 – 舟
  黑 – 白 – 赤
  31. NỮ (女) con gái, NHÂN (儿) chân người
  32. KIẾN (見) nhìn, MỤC (目) mắt, XÍCH (彳) dời chân đi
  33. Tay cầm que gọi là CHI (支 )
  34. Dang chân là BÁT (癶), cong thì là Tư (厶)
  35. Tay cầm búa gọi là THÙ (殳)
  36. KHÍ (气) không, PHONG (風) gió, VŨ (雨) mưa, TỀ (齊) đều
  37. LỘC (鹿) hươu, MÃ (馬) ngựa, THỈ (豕) heo
  38. Sống SINH (生), LỰC (力) khoẻ, ĐÃI (隶) theo bắt về
  39. VÕNG (网) là lưới, CHÂU (舟) thuyền bè
  40. HẮC (黑) đen, BẠCH (白) trắng, XÍCH (赤) thì đỏ au

  Câu 41-50 Gồm 30 bộ:
  食 – 鬥
  矢 – 弓 – 矛 – 戈
  歹 – 血 – 心歹 – 血 – 心
  身 – 尸 – 鼎 – 鬲
  欠 – 臣
  毋 – 非 – 黽
  禸 – 舌 – 革
  麥 – 禾 – 黍
  小 – 大
  爿 – 舛 – 片 – 韋
  41. Thực (食) đồ ăn, Đấu (鬥) đánh nhau
  42. Thỉ (矢) tên, Cung (弓) nỏ, Mâu (矛) mâu, Qua (戈) đòng
  43. Đãi (歹) xương, Huyết (血) máu, Tâm (心) lòng
  44. Thân (身) mình, Thi (尸) xác, Đỉnh (鼎) chung, Cách (鬲) nồi
  45. Khiếm (欠) thiếu thốn, Thần (臣) bầy tôi
  46. Vô (毋) đừng, Phi (非) chớ, Mãnh (黽) thời ba ba
  47. Nhữu (禸) chân, Thiệt (舌) lưỡi, Cách (革) da
  48. Mạch (麥) mỳ, HÒA (禾) lúa, Thử (黍) là cây ngô
  49. Tiểu (小) là nhỏ, Đại (大) là to
  50. Tường (爿) giường, Suyễn (舛) dẫm, Phiến (片) tờ, Vi (韋) vây
  Câu 51-60 Gồm 22 bộ:
  夂 – 夊
  自 – 鼻 – 耳 – 首
  青 – 艹 – 色
  豸 – 彑

  香 – 米 – 屮 – 用

  干 – 工

  玉 – 貝
  Đọc là: Đốc La:
  51. TRỈ (夂) bàn chân, TUY (夊) rễ cây
  52. TỰ (自) từ, TỴ (鼻) mũi, NHĨ (耳) tai, THỦ (首) đầu.
  53. THANH (青) xanh, THẢO (艹) cỏ, SẮC (色) màu
  54. TRĨ (豸) loài hổ báo, KỆ (彑) đầu con heo.
  55. THỬ (鼠) là chuột, rất sợ mèo
  56. HƯƠNG (香) thơm, MỄ (米) gạo, TRIỆT (屮) rêu, DỤNG (用) dùng.
  57. ĐẤU (斗) là cái đấu để đong
  58. Chữ CAN (干) lá chắn, chữ CÔNG (工) thợ thuyền.
  59. THỊ (示) bàn thờ cúng tổ tiên,
  60. NGỌC (玉) là đá quý, BỐI (貝) tiền ngày xưa.
  Câu 61-70 Gồm 19 bộ:

  鬯 – 酉
  衣 – 巾
  又 – 止
  乙 – 虫
  隹 – 羽

  囗 – 凵
  支 – 采
  几 – 聿 – 辛
  61. ĐẬU (豆) là bát đựng đồ thờ
  62. SƯỞNG (鬯) chung rượu nghệ, DẬU (酉) vò rượu tăm.
  63. Y (衣) là áo, CÂN (巾) là khăn
  64. HỰU (又) bàn tay phải, CHỈ (止) chân tạm dừng.
  65. ẤT (乙) chim én, TRÙNG (虫) côn trùng
  66. CHUY(隹) chim đuôi ngắn, VŨ (羽) lông chim trời.
  67. QUYNH (冂) vây 3 phía bên ngoài
  68. VI (囗) vây bốn phía, KHẢM (凵) thời hố sâu
  69. PHỐC (攴) đánh nhẹ, THÁI (采) hái rau
  70. KỶ (几) bàn, DUẬT (聿) bút, TÂN (辛) dao hành hình.  Câu 71-82 Gồm 25 bộ:


  鬼 – 音
  鼓 – 龠

  卜 – 疒
  彡 – 爻
  襾 – 冖 -疋 – 亠
  丨 – 丿 – 亅 – 丶
  匸 – 匚 – 冫 – 卩
  无 – 一
  71. VĂN (文) là chữ viết, văn minh
  72. CẤN (艮) là quẻ Cấn, giống hình bát cơm.
  73. Ma là QUỶ (鬼), tiếng là ÂM (音),
  74. CỔ (鼓) là đánh trống, DƯỢC (龠) cầm sáo chơi.
  75. THỊ (氏) là họ của con người,
  76. BỐC (卜) là xem bói, NẠCH (疒) thời ốm đau.
  77. Bóng là SAM (彡), vạch là HÀO (爻)
  78. Á (襾) che, MỊCH (冖) phủ, SƠ (疋) ĐẦU (亠) nghĩa nan.
  79. SỔ (丨) PHẾT (丿) MÓC (亅) CHỦ (丶) nét đơn,
  80. HỄ (匸) PHƯƠNG (匚) BĂNG (冫) TIẾT (卩), thì dồn nét đôi.
  81. VÔ (无) là không, NHẤT (一) một thôi
  82. Diễn ca bộ thủ muôn đời không quên
  Hãy cùng học và ôn tiếng Trung với Flashcard Katchup:http://katchup.vn/
   

Chia sẻ trang này

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)